Voorbeeld muziek

Enkele jaren geleden had ik in de verste verte niet het idee om zelf muziek te gaan  maken, laat staan om een cd uit te geven. Ik heb eerder het gevoel dat de muziek mij gezocht heeft dan dat ik zelf een bewuste keuze heb ervaren om muziek te gaan maken.
Het gebeurde gewoon, en vaak op momenten dat ik het niet verwachte:

Zoals het gesprek met een moeder wier dochter het zeer moeilijk had. Het verhaal had me aangegrepen en
in die gemoedstoestand ontstond bij mij thuis diezelfde avond het lied: ‘en toch’.
Of de wandeling op een paasochtend: een wandeling waarin ik geraakt werd door de schoonheid in de natuur op een wijze zoals ik ze nog nimmer voorheen had ervaren. De sfeer hiervan is terug te vinden in het lied: ‘wonder’.
De tekst van het lied: 'Er is moed voor nodig' is in de 'bajes' ontstaan: de persoon in kwestie die later een nieuwe weg bewandelde had mij gevraagd of ik misschien een lied rondom zijn 'verhaal' zou willen maken...

En zo kent elk lied zijn eigen verhaal en ontstonden verschillende creaties. Afgelopen jaren mocht ik ik ze vertolken bij bijzondere gelegenheden, kerken, concerten, workshops:  en steeds weer wordt het hart van mensen geraakt.  Muziek dus voor een nieuwe tijd. Een tijd die gekenmerkt wordt door een nieuwe bewustwording, waarbij velen steeds meer besef krijgen van de uniekheid en schoonheid die in ieder mens huist.
Die nieuwe bewustwording wens ik jou toe!

Hieronder een kleine greep uit  de verzameling muzieknummers.
Onder de kop 'Muziek' tref je alle nummers aan die ik middels  drie Nederlandstalige albums uit mocht brengen.

Wonder

En toch

Wie ben jij

Hemelhoog

Ik geloof