13- ‘Door God bedacht’

00:00

Er is een land, waar vrede blijvend is, voorbij alle duisternis,
puur, sereen, geheeld en één.
Een land, dat elke pijn verzacht, licht brengt in jouw nacht,
met eeuwig geduld daar op jou wacht.

En dit mooie weten, is als een lichtstraal op ons pad,
verdrijft de grauwheid uit ons leven, verlicht ons hart.
En wil ik met jou delen, want ook jij wordt daar verwacht,
want in herkenning van jouw wezen, en om diep in jouw Ziel te lezen,
jij bent door God Bedacht! Jij bent door God bedacht.

Wat ook is gebeurd, jouw bestemming blijft bewaard,
geen macht die dit schaadt.
Geen daad, noch haat, noch pijn, of onbewust-zijn.
Wat ook is beleefd, het is ontwikkeling in jouw geest,
ervaring aan jouw hart, vreugde verrijzend uit jouw smart.

En dit mooie weten, is als een lichtstraal op ons pad,
verdrijft de grauwheid uit ons leven, verlicht ons hart.
En wil ik met jou delen, want ook jij wordt daar verwacht,
want in herkenning van jouw wezen, en om diep in jouw Ziel te lezen.
Jij bent door God Bedacht! Jij bent door God bedacht.

Als diep in jouw hart, na lange slaap een blanke plek beweegt,
Die meer weet dan jij weet,
Die nimmer verduistert, slechts wacht tot jij luistert.
Een plek, waar altijd vrede heerst, nooit nacht is geweest,
waar een open poort wenkt, waar de waarheid jou gedenkt.

En dit mooie weten, is als een lichtstraal op ons pad,
verdrijft de grauwheid uit ons leven, verlicht ons hart.
En wil ik met jou delen, want ook jij wordt daar verwacht,
want in herkenning van jouw wezen, en om diep in jouw Ziel te lezen.
Jij bent door God Bedacht! Jij bent door God bedacht.