Het Lied van de Parel

Een muzikale reis naar de Kern van wie je werkelijk bent.

Samenkomsten

De verschillende vormen van samenkomsten die ik aanreik hebben één gemeenschappelijk doel: de weg naar binnen te gaan, want enkel daar, diep van binnen in jezelf is de blijvende vreugde en vrede te vinden waar ieder mens op zoek naar is. Mensen lopen zo vaak stuk op zichzelf omdat ze diezelfde vrede en vreugde in de buitenwereld hopen te vinden. Maar dit is slechts een tijdelijke schijn-vrede: steeds opnieuw worden mensen  uiteindelijk geconfronteerd met een leegte in zichzelf. Toch is het ervaren van die leegte noodzakelijk: het wijst jou de weg naar een nieuw pad waar een nieuwe horizon wenkt.

Het is een zoektocht die gekenmerkt wordt door het ontmaskeren van al die oordelen die je ooit over jezelf hebt afgeroepen: dan kan de zachtheid en de liefde voor jezelf weer opstaan: want pas als je jezelf lief hebt, dan pas kun je een ander lief hebben.

In onderstaand You Tube filmpje kun je, indien je dit wenst, al even een sfeer proeven. En mocht je meer muziek willen beluisteren: deze is te vinden onder de kop ‘Muziek’. Je kunt de muziek vrijelijk downloaden. Niet omdat het zo ‘goedkoop’ is, maar omdat het een universele waarheid in zich draagt die op ieder mens van toepassing is.

Onder de kop aanbod vind je de verschillende vormen van samenkomsten die aangeboden worden.

‘Ik geloof’

‘Ik geloof’: een lied dat in melodie, tekst en beeld de strekking weergeeft van dat waar ik voor sta.

Het vormt als het ware de samenvatting van wat ik graag aan ieder mens wil meegeven.
Een sfeerbeeld in precies 2 minuten en 58 seconden.

Wie ben ik?

In wezen is die vraag niet zo belangrijk, tenzij jij die vraag voor jezelf opwerpt: Wie ben ik?

Wat als jouw leven veel meer waarde heeft dan je op dit moment beseft? Een Waarde die jouw bevattingsvermogen zelfs verre te boven gaat?
Wat als dit aardse leven slechts een klein onderdeeltje is van wat dat Grote voor jou in petto heeft?
Wat als niets of niemand jouw unieke, prachtige bestemming in de weg kan staan, groei onvermijdelijk is en de eeuwigheid een lichtend pad voor jou heeft bereid?

Er zijn nog zovele vragen die we samen met elkaar kunnen delen.
En zo hoop ik een klein beetje van mijn ‘vondsten’ te mogen delen met jou. Kijk rustig rond, muziek, beelden, klanken; en mocht jou iets aanspreken of ontroeren, weet dan dat dát de schoonheid in jou is die op dat moment tot jou spreekt. Hoe zou je anders schoonheid, of ontroering kunnen ervaren?

00:00