Satsang / Mantra zingen

Song for Joy

Het woord Satsang komt uit het Sanskriet: Sat is waarheid en Sanga gemeenschap. Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”. Door het samen zingen in een groep wordt elkeen opgenomen in een sfeer van verstilling; het denken ebt weg;
wat overblijft is vreugde en dankbaarheid.
Om even de sfeer te proeven: onderstaand een lied vanuit de gemeenschap van Thich Nath Hanh:

Breathing in, I go back to the island within myself.
There are beautiful trees within the island,
there are clear streams of water,
there are birds, sunshine and fresh air,
breathing out, I feel safe.
I enjoy going back to my island, I enjoy going back to my island.

he-zhu-1YODHOIj46Q-unsplash

in de Sathsang delen we onze ervaringen met elkaar. Met slechts één doel: nl om ‘thuis’ te komen, een thuiskomst waarbij we steeds meer gaan leven vanuit dat wat wij werkelijk zijn; nl: Vrede, innerlijke ruimte, helende stilte, vreugde.
Om binnen te treden in deze gezegende staat hoeven we niet veel te doen; het is ons denken dat ieder van ons zo vaak in de weg staat. Als we alle gedachten die ons komen ‘bezoeken’ welkom heten en recht in de ogen durven kijken, dan gaan we op een steeds dieper niveau ontdekken dat al deze gedachten van geen betekenis zijn: het zijn a.h.w. bezoekers die ons komen opzoeken en ons een verhaal willen opspelden dat niet klopt met onze Ware Aard.
We mogen die gedachten verwelkomen, we mogen ze gedag zeggen; ze komen, ze gaan; maar het zal steeds dieper tot ons doordringen dat al die gedachten, al die verhalen,  NIET WAAR ZIJN: op deze manier komt er een onthechtingsproces op gang waarbij we onze oude identiteit, gestoeld op oude versleten patronen en gedachten, achter ons laten. Steeds vaker gaan dan momenten optreden waarbij we onszelf terug vinden in een prachtige ruimte, in een stilte waar enkel en alleen degene die observeert overblijft, onbewogen, onberoerd door alles wat zich aandient, maar bewust van wat hij WERKELIJK ‘IS’: dit is de 'I AM' - ruimte.

Indien je  je wil aanmelden kan dit via het contactformulier: Tijdstip: zondagochtend: van 10.30u tot 12.00u
Frequentie: 1 x per maand