Aanbod

We zijn allen op weg, om de schoonheid in onszelf, maar ook in de ander te ont-dekken.

Hoe je ook over jezelf denkt, die prachtige Parel ligt ín jou, onwrikbaar, eeuwig deel van jouw Wezen.
Dat is de rode draad die ik in het aanbod van deze site, en in de verscheidene vormen van samenkomsten aan mensen wil aanreiken.
Dit tijdelijke aardse bestaan is slechts een klein onderdeeltje van een veel grote Pad dat de eeuwigheid bestrijkt. Vele bijna dood-ervaringen hebben reeds lang aangetoond dat wij eens ons stoffelijk omhulsel afleggen om nieuwe werelden ín te gaan.
Oude kerkelijke en dogmatische leerstellingen hebben plaats gemaakt voor nieuwe ontdekkingen waar steeds meer wetenschappers zich voor opengesteld hebben. Mantrazingen, de Cursus in Wonderen, het gehele oeuvre van Jozef Rulof openen poorten om geheel nieuwe inhoud aan je leven te geven; een leven vol van zingeving.

Dit diepe besef mocht ik vorm en klank geven in het eerste lied, getiteld : ‘Parel’

album-art

00:00