10- ‘Blanke Plek’

 

In jou ligt een blanke plek, misschien nog onontdekt,
en toch, ze ligt er ongeschonden, ze ligt er ongerept.
Het is een stilte-oord, afdruk van je ware geboorte,
waar een vrede heerst, onwrikbaar, onbevreesd.

Nooit of te nimmer dringt hier één hard woord door,
nooit of te nimmer wordt de ruimte hier verstoord.
Altijd weer stuwt die reine plek, dit Licht,
jouw leven,  naar ’n steeds hoger zicht…

Die plek ligt in ieder mens, gewenst of ongewenst,
gekwetst of ongekwetst, straalt tóch die vreugdeplek.
In de mens die zich verloren heeft in haten,
zich vergetend in tal van daden,
niet wetend wat ie doet, ligt daar toch dit kostbaar goed.

Nooit of te nimmer verliest jouw licht haar kracht,
nee nooit of te nimmer,
zelfs niet door de daad van jouw diepste nacht.
Die Blanke plek, ze reist met je mee, ze maakt jou vrij,
ze laat je weten, ook jij hoort erbij.

Strek maar je rug, hef je hoofd omhoog.
Hecht aan oude beelden niet langer geloof.
Al wat jij van jezelf denkt,
is niet wie jij werkelijk bent.
Een nieuwe weg ligt voor je open,
jouw bestemming kun je niet ontlopen.
De afloop staat vast, je wordt verwacht,
je wordt verwacht.
De afloop staat vast, je wordt verwacht,
Ook jij wordt verwacht …..