09- ‘Lied voor het kind’

 

Een nieuwe tijd is aangebroken, nu wij hier verenigd staan,
‘k was het kind uit het oog verloren, ‘k was verblind, ik zag het niet staan,
al riep het duizend maal mijn naam.

Een nieuw lied laat zich nu horen, wij zingen van een nieuw verbond,
hand in hand, en herboren, de cirkel is weer rond.

Wat gekwetst was en gebroken, maakt liefde ééns weer één.
Wat ik mild en zacht benader, wordt door vertedering geheeld,
al was het nog zo hard als steen.

Een nieuw lied laat zich nu horen, we zingen van een nieuw verbond.
Hand in hand, en herboren, de cirkel is weer rond.

En nu reis ik naar binnen, oog in oog met oude pijn,
oude herinneringen, en ik weet; het mag er zijn,
ik verwelkom de splinters in mij.

Een nieuw lied laat zich nu horen, we zingen van een nieuw verbond.
Hand in hand, en herboren, de cirkel is weer rond.

En nu kijk ik, in de ogen, van mensen groot en klein.
En ik voel een mededogen, spiegels van kwetsbaarheid,
wat ik terugvind in jou en mij!

Met z’n allen gaan wij opwaarts, ontwapenend en ontwaakt.
En we delen in iets kostbaars, in allen aangeraakt.
Een nieuw lied laat zich nu horen, we zingen van een nieuw verbond.
Hand in hand, en herboren, de cirkel is weer rond.