Jozef Rulof

Deze metafysische schrijver (1898-1952), geboren in het pittoreske dorpje
's Heerenberg heeft in ruim 20 boeken antwoord gegeven op vele beknellende vragen waar de mensheid al eeuwenlang mee worstelt. Ik ken geen andere schrijver die zo gedetailleerd het leven in al zijn facetten bloot legt, en daarnaast het leven aan de 'overzijde' van dit aards bestaan zo uitvoerig en concreet beschrijft.
Dit oeuvre was zijn tijd ver vooruit. Vele voorspellingen voor de toekomst zijn erin opgenomen.

Tijdens de samenkomsten gaan we samen op reis. Het is nooit de bedoeling om jou iets op te dringen maar om de vele inzichten die jou vanuit dit kostbare werk worden aangeboden te toetsen aan jouw leven, jouw ervaringen, maar ook aan de hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen. Op deze wijze komen we steeds meer tot een nieuw perspectief op alles wat er in de wereld gebeurt, gebeurd is en nog zal gebeuren.
De oude dogma's die zovele religies uit elkaar hebben gedreven maken plaats voor een allesomvattende éénheid en het onwrikbaar inzicht dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Dan is te zien dat de microkosmos (de mens, het dier, de natuur, tot de allerkleinste deeltjes in de schepping) gelinkt is aan de macrokosmos (het uitdijend heelal, de geboorte en het sterven van de sterren en planeten en de unieke werkzaamheid van elk van deze hemellichamen)

Samenkomsten: 2023:
Bijeenkomsten: wekelijks op dinsdagmiddag van 15.00u tot 17.00u.

 

jozef-rulof-zw-288