Besef je wel wie je bent?

En besef je wel welke bijzondere plek jij in het grote heelal inneemt..?

 

Als je het Licht van de blijdschap hebt gezien, dat geworteld is in het onweerlegbare feit dat jij tot de schepping behoort, en dat niets of te niemand in het ganse heelal jou die bijzondere plek kan ontnemen, dan is een blijdschap in je gekomen die nooit zal verwelken. Wellicht dat er tijden zijn dat je er minder zicht op hebt.  Net als de zon die op de avond schijnbaar wordt verdreven. Toch zal deze blijdschap steeds weer opnieuw opvlammen en jouw blijvend verwarmen…  Simpel , omdat het de waarheid ís. En eens dat je de eerste stralen van deze werkelijkheid hebt ontdekt, zal ze stap voor stap, met nog meer vernieuwde kracht, jouw Wezen bevestigen… verlichten….
Naarmate je je afkeert van de wereld, en je steeds meer bewust wordt van de tempel die je onder je hart met je meedraagt steeds …. dan komt er die verbazing… die stille blijdschap…
En in jou klinken dan die woorden:

wat toch een wonder… IK BÉN ER…dit besef is reeds voldoende…al het andere vervaagt, in die woorden: IK BEN
Deze woorden gelden voor elkéén, niemand uitgezonderd, ….. dus ook voor jou….
En ook als je ze tijdelijk bent kwijtgeraakt, die kostbare Bron ín jou zal ze je steeds weer opnieuw in herinnering brengen.