Vreemdelingenrecht

Wij houden ons bezig met het reguliere vreemdelingenrecht zowel voor particulieren als voor ondernemingen. In de afgelopen jaren hebben wij honderden Chinese ondernemingen geholpen bij het opzetten van hun bedrijven en activiteiten in Nederland, evenals bij het verkrijgen en verlenging van de vereiste verblijfs- en werkvergunningen. Om te zorgen dat de kans van slagen zo groot mogelijk wordt, helpen wij onze cliënten om de juiste documenten te overleggen. 

Daarnaast behandelt ons kantoor veel zaken in verband met bestuurlijke boetes opgelegd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen de Arbeidsinspectie wegens overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Wet minimumloon (Wml). In de meeste gevallen is het zeer de moeite om bezwaar te maken tegen een opgelegde boete omdat er omstandigheden zijn die kunnen worden aangevoerd om de boete te matigen of ongedaan te krijgen. De boetes kunnen zeer fors oplopen.

Onze expertise

Wij helpen u graag met onder andere de volgende aspecten van het reguliere vreemdelingenrecht:

  • Gezinshereniging 
  • EU- langdurig ingezetene (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd) 
  • Verlenging van de verblijfsvergunning 
  • EU-Economisch niet-actief
  • Kennismigrant (High Skilled Migrant) 
  • Europese blauwe Kaart (EU Blue Card)
  • Intra-corporate Transferees (EU ICT-Richtlijn)
  • Zelfstandig uitoefening van beroep of bedrijf (Self employed)
  • Bezwaar en beroep reguliere vreemdelingenrecht
  • Bezwaar en beroep bestuurlijke boetes