Jaren geleden had ik in de verste verte niet het idee om zelf muziek te gaan  maken, laat staan om een cd uit te geven. Ik heb eerder het gevoel dat de muziek mij gezocht heeft dan dat ik zelf een bewuste keuze heb ervaren om muziek te gaan maken.
Het gebeurde gewoon, en vaak op momenten dat ik het niet verwachte:

Zoals het gesprek met een moeder wier dochter het zeer moeilijk had. Het verhaal had me aangegrepen en
in die gemoedstoestand ontstond bij mij thuis diezelfde avond het lied: ‘en toch’.
Of de wandeling op een paasochtend: een wandeling waarin ik geraakt werd door de schoonheid in de natuur op een wijze zoals ik ze nog nimmer voorheen had ervaren. De sfeer hiervan is terug te vinden in het lied: ‘wonder’.

Zo kent elk lied zijn eigen verhaal, het vertelt van de uniekheid en schoonheid die in ieder mens huist.