Om hulp vragen

Groeien in het leven : is dat niet iets wat wij allen wensen? Het lijkt vaak zo moeilijk; en toch: het is eenvoudig. Voor groei kan ik kiezen, daar kun jij voor kiezen… kun je het geloven?

Je kent het wel: zo vaak zijn er dingen waar wij als mensen tegenop zien: zo verging het mij tenminste vroeger vaak. Dan gaat het vaak over alledaagse dingen. Een lange werkdag met veel vergaderingen; een rit naar het centrum van een drukke stad waar ik nog nooit was geweest; een gesprek waarbij van mij gevraagd wordt dat ik moet opkomen voor mezelf.
Of die afspraak met iemand die me niet ligt en waarin ik aan moet geven waar ik het niet eens ben met die ander.

Het zijn momenten in het leven die ik vroeger vaak voor me uit schoof.
Totdat een phrase in mijn leven kwam die me uitdaagde:
Zoek elke dag één of andere overwinning, want geestelijke groei heeft dat nodig. Wanneer je voorwaarts gaat zul je steeds weer geconfronteerd worden met een situatie die overwonnen moet worden, of één of ander obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. Zo ga je voorwaarts; overwinnende en om te overwinnen.

Het was ook het moment waarop ik, als een kind dat zijn eerste waggelende stappen zet op een nieuw pad, begon in te zien dat ik kon kiezen voor groei.
Als ik ergens tegenop zie, dan vind ik het heerlijk om deze tekst naar boven te halen en op zoek te gaan naar de vreugde om net het tegenovergestelde te doen van wat mijn kleine persoonlijkheid wil.
Maar hoe vind ik die overwinning? Met vallen en opstaan heb ik hier een antwoord op ontvangen waarvan ik nú zeker weet dat het werkt:
Het fundament waar alles op stoelt is: ‘hulp vragen’. Aan wie vraag ik hulp? Aan datgene wat aan de ene kant boven mijn kleine zelf uitstijgt, maar waar ik toch deel van ben. Ook hier weer: je kunt het God noemen, of… het Grote Zelf… of .. je intuïtie.

Zolang ik op mijn eigen kleine ik bleef bouwen en vertrouwen lukte het me niet. Maar elke zogenaamde ‘schijnbare mislukking’ bracht me dichter naar een nieuwe zekerheid: het antwoord vond ik in het prachtige inzichtrijke boek: ‘De Cursus in Wonderen’: daar kwam ik op een gegeven moment de volgende woorden tegen: jouw succes hangt af van je overtuiging dat je slagen zal. Je dient er echter zeker van te zijn dat je welslagen niet van jouw afkomstig is, maar dat het je gegeven zal worden op elk moment, op elke plaats en in elke omstandigheid wanneer je daarom vraagt. Er zijn momenten dat je zekerheid zal wankelen en zodra dit gebeurt zul jij je vroegere pogingen hervatten je alleen op jezelf te verlaten; vergeet niet dat dit magie is en magie is een armzalig surrogaat voor ware hulp: het is niet genoeg van Gods leraar omdat het niet genoeg is voor Gods Zoon.”

Daarbij zullen de ‘mislukkingen’ mij ook steeds meer voeren naar het moment waarop ik me ga verheugen in mijn zwakheid. Want hoe ik het ook wend of keer: ik hoef slechts 6 woorden in her-innering te brengen:

Heb ik al om Hulp gevraagd??