Beslaglegging

Bijna 30% van alle faillissementen in Nederland wordt veroorzaakt doordat facturen niet of niet-tijdig worden betaald. Wat zijn dan de juridische mogelijkheden om de betaling toch af te dwingen als een debiteur niet of niet tijdig betaalt? 

Het voeren van een gerechtelijke procedure kost veel tijd, geld en kopzorgen. Wij adviseren onze cliënten om de risico’s van niet- of niet tijdige betalingen zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van goede contractvoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden. Het opnemen van een eigendomsvoorbehoudsclausule is eveneens een effectieve methode om zekerheid te verkrijgen. 

Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure voeren wij samen met onze cliënt een risicoanalyse uit om te bepalen of het leggen van conservatoir beslag mogelijk of wenselijk is om zekerheid van verhaal te waarborgen. Vaak wordt het leggen van conservatoir beslag ook gebruikt als efficiënt drukmiddel op de debiteur om tot betaling over te gaan. Afhankelijk van de situatie kan een incasso kort geding worden aangespannen. In sommige gevallen kan het effectiever zijn om de debiteur failliet te laten verklaren.

Vordering

Samen met de cliënt bepalen wij de juiste strategie om de vordering te incasseren: 

  • Sommatie naar wederpartij
  • Onderzoek naar vermogensbestanddelen van de wederpartij 
  • Leggen van (conservatoir en executoriaal) beslag 
  • Faillissementsaanvraag 
  • Incasso kort geding 
  • Gerechtelijke procedure