Jozef Rulof

jozef-rulof-zw-288

Het levenswerk van Jozef Rulof omvat ruim  11.000 pagina's aan wijsheid. Een schat aan kennis die nog maar amper is aangeboord en antwoord geeft op diepe levensvragen.
Verschillende groepjes komen wekelijks of 2-wekelijks bij elkaar om deze schat aan wijsheid met elkaar te delen.

Waar: Zelhem, Wisselt 51, 7021 EG
Tijdstip: nader te bepalen: n.a.v. de pandemie zijn de samenkomsten tijdelijk stopgezet
Kosten: € 5,– (inclusief koffie en thee)